Wychowankowie Publicznego Przedszkola nr 4 w Wieluniu aktywnie rozwijają swoje zdolności językowe.

Grupa 6-latków z Publicznego Przedszkola nr 4 w Wieluniu zaprezentowała swój warsztat językowy podczas I anglojęzycznego przedstawienia pt. „Let’s go to the ZOO”. Spektakl obejrzały wszystkie grupy przedszkolne. Spotkanie było także okazją do uroczystego wręczenia nagród i dyplomów uczniom, którzy wzięli udział w I Przedszkolnym Konkursie Plastycznym „Symbole Wielkiej Brytanii”, którego organizatorką była nauczycielka języka angielskiego Karina Stępień. W konkursie mogli wziąć udział wszyscy wychowankowie Publicznego Przedszkola nr 4 w Wieluniu. Prace złożyło 14 osób. Głównymi założeniami konkursu były: zainteresowanie uczniów kulturą, historią i architekturą Wielkiej Brytanii oraz rozwój umiejętności plastycznych dzieci. Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej – płaskiej lub przestrzennej z wykorzystaniem dowolnych materiałów i technik plastycznych.
Podczas burzliwych obrad jury postanowiło przyznać wszystkim uczniom I miejsce, gdyż każda praca była wyjątkowa. Wszyscy wychowankowie otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez „PHU PIOTR Piotr Kaczmarzyk”, Szkołę Języków Obcych „Black Horse” oraz  Sklep Odzieżowy „SEPIA”
Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

 

  • 07
  • 20
  • 26

Zdjęcia i info: Publiczne Przedszkole nr 4

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny