Zarządzenie Burmistrza Wielunia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2022 roku w Gminie Wieluń zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

zarządzenie.pdf

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny