Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Andrzeja Apostoła w Kadłubie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia na prace konserwatorskie w ramach zadania pn. „Impregnacja- biochronna  zabytkowego, drewnianego kościoła p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Kadłubie”.

Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie zabytkowego, drewnianego kościoła p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Kadłubie.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.   

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego zostały zawarte w treści zapytania ofertowego oraz załącznika do niniejszego zapytania.

Załącznik 1 - formularz oferty.pdf

Załącznik 2 - wykaz usług.pdf

Załącznik 3 - wykaz osób.pdf

Załącznik 4 - wzór umowy.pdf

Załącznik 5 - przedmiar.pdf

Załącznik 6 - pozwolenie konserwatorskie wraz z załącznikami.pdf

Zaproszenie ofertowe.pdf

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny