Burmistrz Wielunia informuje, że w związku z art. 37f ustawy Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) w dniu wyborów samorządowych tj. dnia 7 kwietnia br. będą realizowane bezpłatne przewozy pasażerskie dla wyborców ujętych w spisie wyborców na terenie Gminy Wieluń zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy autobusów publicznego transportu zbiorowego tak jak w dni powszednie z uwzględnieniem sołectwa Nowy Świat. Przewozy będą realizowane przez firmę ABX2bus Milena Bem z siedzibą w Jaworzno Bankowe 75, 46-325 Rudniki.

 

Informacje szczegółowe można uzyskać na stronie internetowej wielun.kiedyprzyjedzie.pl oraz w dniu wyborów pod numerem telefonu 533-481-474 lub 535-481-472.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny