Komunikat Przewodniczącej Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie terminu debaty nad raportem o stanie Gminy Wieluń za 2023 rok oraz zgłaszania się mieszkańców do zabrania głosu w debacie nad raportem.


komunikat.pdf

 

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny