Zapraszamy na zebrania ogólne mieszkańców osiedli w Wieluniu zwołane dla wyboru Przewodniczących osiedli i pozostałych członków Zarządów Osiedli.

zarządzenie osiedle nr 1.pdf

zarządzenie osiedle nr 2.pdf

zarządzenie osiedle nr 3.pdf

zarządzenie osiedle nr 4.pdf

zarządzenie osiedle nr 5.pdf

zarządzenie osiedle nr 6.pdf

zarządzenie osiedle nr 7.pdf

zarządzenie osiedle nr 8.pdf

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny