Urząd Miejski w Wieluniu ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Wieluń w 2024 roku dla organizacji pozarządowych w zakresie: 

1) „Edukacja i opieka nad zwierzętami” 

2) „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” 

3) „Turystyka i Krajoznawstwo” 

4) „Ochrona i promocja zdrowia” 

Zachęcamy NGO do składania ofert w terminie do 29 lipca br., termin ogłoszenia przyznanej dotacji 9 sierpnia 2024 r., realizacja zadań do 30 listopada br.

 

zarządzenie.pdf

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny