Szanowni Państwo, Mieszkańcy, Partnerzy Społeczni i Gospodarczy Gminy oraz wszyscy zainteresowani rozwojem Gminy Wieluń, a także wszystkich gmin regionu ziemi wieluńskiej ! Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Regionu Ziemi Wieluńskiej na lata 2023-2030.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 10 lipca do 15 sierpnia 2024 r. poprzez zbieranie uwag i opinii z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

 

Prosimy o przesłanie uwag i opinii za pomocą przygotowanego formularza elektronicznego, do którego zostaną Państwo przekierowanie po kliknięciu w poniższy link: https://forms.office.com/e/218vyskR6w

W przypadku chęci złożenia uwag osobiście, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu, pok. nr 1 – biuro podawcze - dostępny jest formularz w wersji papierowej.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w formie sprawozdania z konsultacji społecznych i zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wieluniu oraz na stronie internetowej Gminy Wieluń.

ogłoszenie.pdf

projekt.pdf

załącznik.pdf

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny