Burmistrz Wielunia zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w związku z wnioskiem Inwestora Field Energy C sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej 43-300, przy ul. Chochołowskiej 28, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie systemu fotowoltaicznego Masłowice, w skład którego będzie wchodziła elektronika fotowoltaiczna o łącznej mocy do 2 MW.

ogłoszenie.pdf

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny