Burmistrz Wielunia zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w związku z wnioskiem Inwestora Wielton S.A. z siedzibą przy ul. Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozpoczęcie przetwarzania odpadów polakierniczych w zakładzie Wielton S.A. zlokalizowanych przy ul. Fabrycznej 8 w Wieluniu”. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na działkach nr 143/8, 143/9, obręb 5, miasto Wieluń.

 

ogłoszenie.pdf

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny