Burmistrz Wielunia zawiadamia, że w dniu 16 września 2022 roku została wydana decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej WN 110 kV na linię kablową WN 110 kV na dz. nr 10, 32/5, 34/1, 34/2 obręb 2, na dz. nr 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 68 obręb 18 w Wieluniu przy ul. Fabrycznej.

ogłoszenie.pdf

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny