duza

 

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?                                                                                         

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie stanowi kryterium przyznania karty.
Od 1 stycznia 2019 r. z Karty Dużej Rodziny mogą korzystać wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci. Wiek nie ma znaczenia.


Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. lub 25. roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

Gdzie należy się zgłosić po kartę?

Wydawanie kart odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 w Urzędzie Miejskim w Wieluniu przy pl. Kazimierza Wielkiego 1. Wniosek w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.
Karta wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku.

Jakie zniżki przysługują posiadaczom karty?

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne na terenie całego kraju. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie: www.rodzina.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu.

Czym różni się ogólnopolska Karta Dużej Rodziny od Wieluńskiej Karty Rodzin 3+?

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju, natomiast Wieluńska Karta Rodzin 3+, na terenie gminy Wieluń.

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?

Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem ”Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w oznaczonym w powyższy sposób punkcie okazać kartę. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wieluniu.

Do pobrania:


Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny.pdfOświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej.pdfOświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki.pdfOświadczenie o pozostawianiu w dotychczasowej rodzinnej pieczy zastępczej.pdf


Informacja karta elektroniczna.pdf


 
Wykaz dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku:

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie Karty Dużej Rodziny jest zobowiązany do pokazania oryginałów lub odpisów tych dokumentów.

Przy składaniu wniosku należy okazać w szczególności:

1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
7) Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia.
Należy jednak wskazać, że organ może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny (np. w przypadku cudzoziemca).
Okazanie dokumentów przez wnioskodawcę nie jest wymagane w przypadku, gdy wójt (burmistrz lub prezydent miasta) może bezpłatnie we własnym zakresie uzyskać dane niezbędne do ustalenia prawa do korzystania z programu za pomocą urządzeń teletransmisji danych (np. jeżeli istnieje możliwość skorzystania z bazy PESEL).

 

Urząd Miejski w Wieluniu, Wydział Budżetowy uprzejmie informuje, że od dnia 20.11.2018 roku, aktualny rachunek bankowy, na który powinny wpływać opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny to:
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział w Wieluniu 88 9256 0004 0723 5034 2000 0010.

Wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi 13 zł, natomiast opłata za domówienie drugiej formy Karty wynosi 11 zł.

Kalendarz

Maj 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Najbliższe wydarzenia

04 Kwi 2024 22 Maj 2024
Konferencje, Spotkania, Wykłady

Wystawa "Samochody z okresu PRL"

Samochody z okresu PRL oraz koca XX w w miniaturze 1

10 Maj 2024 18 Sie 2024
Kultura i Sztuka

Sztuka polska przełomu wieków XIX/XX

Muzeum Krakowa plakat

08 Cze 2024
Dzieci i Młodzież

Złota Płetwa

443824056 462639992958108 3923821270339289714 n

10 Cze 2024
Sport

Wieluńska Piona

425027456 870037841592789 4483201218856196463 n

438173292 912869503976289 2324979943706656 n

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

biuletyn

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny