Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Burmistrz Wielunia ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Burmistrz Wielunia zawiadamia, że dla przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na budowie systemu fotowoltaicznego Masłowice, w skład którego będzie wchodziła elektronika fotowoltaiczna o łącznej mocy do 2 MW został zgromadzony cały materiał dowodowy w tym opinie i uzgodnienia organów pomocniczych tj. postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu, oraz opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu.

Burmistrz Wielunia zawiadamia, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Uruchomienie zakładu produkcji naczep na działkach nr 53, 54, 55 obręb 18 miasto Wieluń, działkach 32/5, 34/1, 34/2, obręb 2 miasto Wieluń.”

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny