Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym.

Burmistrz Wielunia zawiadamia, że została wydana decyzja o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „montaż i uruchomienie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 0,401 MW oraz o mocy 0,936 MW, w zakładzie Z1, na terenie zakładu Wielton S.A. w Wieluniu”.

Burmistrz Wielunia zawiadamia, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie ul. Granicznej w Wieluniu na odcinku 3-go Maja - Janiny Kierocińskiej” i „Rozbudowie ul. Granicznej na odcinku 3-go Maja – Harcerska.”

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny