Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

Burmistrz Wielunia zawiadamia, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 61, 62/1 i 72 w obrębie Nowy Świat oraz na działkach o nr ewidencyjnych 870 i 873 w obrębie Ruda, gmina Wieluń został zgromadzony cały materiał dowodowy w tym opinie i uzgodnienia organów pomocniczych tj. postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu, opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu.

Burmistrz Wielunia informuje, że w dniu 20 września 2022 roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu, przy pl. Kazimierza Wielkiego 1 w Wieluniu, odbył się trzeci (III) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Wieluniu.

Burmistrz Wielunia zawiadamia, że została wydana decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji pod nazwą „Rozpoczęcie przetwarzania odpadów polakierniczych w zakładzie Wielton S.A. zlokalizowanych przy ul. Fabrycznej 8 w Wieluniu.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny