Burmistrz Wielunia zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w związku z wnioskiem Inwestora BP EUROPA SE oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie 31-154, przy ul. Pawia 9, złożonym za pośrednictwem pełnomocnika o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji paliw i gazu LPG z wiatą dystrybutorową, myjnią ręczną, myjnią automatyczną i obiektami towarzyszącymi oraz infrastrukturą techniczną i technologiczną, wewnętrznym układem drogowym i zjazdami – Wieluń rejon ul. Sieradzkiej.

Burmistrz Wielunia zawiadamia, że została wydana decyzja odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na o budowie instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej ORANGE zlokalizowanej na dachu nieruchomości przy ul. Kopernika 14.

Burmistrz Wielunia zawiadamia, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie i rozbudowie hali magazynowej części zamiennych na działkach nr 53, 54, 55 obręb 18 miasto Wieluń, działkach nr 32/5, 34/1, 34/2 obręb 2 miasto Wieluń, województwo łódzkie.”

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny