Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości nieruchomość przeznaczona do użyczenia.

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Burmistrz Wielunia zawiadamia, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozpoczęcie przetwarzania odpadów polakierniczych w zakładzie Wielton S.A. zlokalizowanych przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10 A w Wieluniu.” Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na działkach nr 58, 59, 68, 69/6, obręb 18, oraz na działkach nr 11/3, 16/2, obręb 2, miasto Wieluń.

Burmistrz Wielunia zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w związku z wnioskiem Inwestorów złożonym za pośrednictwem pełnomocnika o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 27 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Urbanice na działce nr geod. 133/9 i 137/6, obręb Urbanice, gmina Wieluń, woj. łódzkie.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny