Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami.

Informacja o przystąpieniu do uzupełniajacych wyborów ławników do sądów powszechnych.

Zarządzenie Burmistrza Wielunia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku w Gminie Wieluń zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą „Świadczenie usług opiekuńczych podopiecznym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu w miejscu ich zamieszkania na terenie Gminy Wieluń w 2024 roku”.

Patriotyzm niejedno ma imię. Z okazji Święta Niepodległości w gminie Wieluń zorganizowano szereg aktywności dla uczczenia Niepodległej.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny