Umowa pomiędzy Gminą Wieluń a firmą DORBUD Janusz Czyż z Krzeczowa na realizację największej tegorocznej inwestycji drogowej - budowę ulicy Ciepłowniczej została podpisana. Ruszyły też pierwsze prace drogowe.

Gmina Wieluń realizuje programy sprzyjające zarówno rodzinom jak i seniorom.

Zarządzenia Burmistrza Wielunia w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert.

Informujemy, że Gmina Wieluń przystąpiła do programu preferencyjnego zakupu paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r., również od 1.01.2023 r.

Podstawowym warunkiem zakupu węgla w cenie preferencyjnej jest uzyskane prawo do dodatku węglowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, o zwrot podatku VAT za gaz mogą ubiegać się gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny