Na zaproszenie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wraz z samorządowcami z powiatu wieluńskiego uczestniczył w obchodach Dnia Strażaka. 

Informujemy, że 31 maja 2024 roku upływa termin wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w 2024 r. Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

 

Gmina Wieluń realizuje Gminny Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024 rok, który został przyjęty Uchwałą Nr CI/1223/24 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 29 lutego 2024 r.

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami, jakoby jednemu z lokalnych przedsiębiorców została wypowiedziana umowa najmu gruntu z przeznaczeniem na lokalizację reklamy w związku z użyczeniem w czasie kampanii wyborczej miejsca na reklamę kandydatce na burmistrza Wielunia, informujemy co następuje:

Od piątku w Muzeum Ziemi Wieluńskiej można podziwiać dzieła Malczewskiego, Kossaka, Tetmajera, Witkiewicza, Wyczółkowskiego za sprawą wystawy "Sztuka polska przełomu wieków XIX/XX ze zbiorów Muzeum Krakowa".

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny