Równo 10 lat temu do istnienia powołane zostały: Koło teatralne „Wpół do czwartej” oraz Zespół Śpiewaczy Czeremcha, działające prężnie przy Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieluniu. Jublileusz 10 - lecia stał się okazją do spotkań, gratulacji i wspomnień.

Burmistrz Wielunia  zawiadamia, że dokonuje się wyłożenia do publicznego wglądu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wieluń” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Inwestycja „Przebudowy ulicy Krakowskie Przedmieście wraz z budową skrzyżowań typu okrężnego” weszła w kolejną fazę - trwa budowa ronda na skrzyżowaniu z ulicą Chopina i Reformacką.

 

Informujemy, że w dniu 7 września rozpocznie się kolejny etap przebudowy drogi na ulicy Krakowskie Przedmieście.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny