3 października 2018 Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa spotkał się z opiekunami wolno żyjących kotów na terenie Wielunia. Podczas spotkania Burmistrz wręczył każdej z osób  opiekujących się kotami Legitymację  Społecznego Opiekuna Kotów Wolno Żyjących Na Terenie Miasta Wielunia. Łącznie wydano 12 takich dokumentów. W ten sposób na terenie naszego miasta, w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej nr LIV/524/18  w Wieluniu z dnia 24 maja 2018 roku i Zarządzenie wykonawcze Burmistrza Wielunia realizowany jest ,,Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieluń’’. Wdrożenie programu ma na celu także ochronę osób, które kierowane szlachetnym pobudkami pomagają i opiekują się zwierzętami bezdomnymi, często doświadczając szykan i różnego rodzaju przejawów niezrozumienia społecznego.
To także ważna informacja i czytelny sygnał  dla Funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji, że osoba opiekująca się bezdomnymi zwierzętami, czyni to zgodnie z przepisami prawa miejscowego, jej działania są nie tylko legalne, ale podlegają także ochronie prawnej.

 • IMG_8669
 • IMG_8670
 • IMG_8671
 • IMG_8672
 • IMG_8673
 • IMG_8674
 • IMG_8675
 • IMG_8676
 • IMG_8677
 • IMG_8678
 • IMG_8679
 • IMG_8680
 • IMG_8681
 • IMG_8682
 • IMG_8683
 • IMG_8684
 • IMG_8685
 • IMG_8686
 • IMG_8687
 • IMG_8688
 • IMG_8689
 • IMG_8690
 • IMG_8691

Info: Dariusz Kotarski, zdjęcia: Joanna Skotnicka Fiuk Urząd Miejski w Wieluniu

Uprzejmie informujemy, że ruszył Wieluński Portal Edukacyjny przeznaczony zarówno dla nauczycieli, jak i rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Uprzejmie informujemy, ze oprócz tradycyjnego sposobu płatności dokonywanych gotówką, w Urzędzie Miejskim w Wieluniu pojawiła się możliwość płatności kartą.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny