Ministerstwo Rozwoju zaprasza na konferencję „INTERREG changes the Baltic Sea Region. Stories that inspire". Konferencja będzie niepowtarzalną okazją do uzyskania praktycznych informacji nt. możliwości uzyskania wsparcia EU oraz do nawiązania szerokich kontaktów międzynarodowych, uzyskania informacji nt. możliwości rozszerzenia swojej działalności, dołączenia do istniejących już sieci współpracy i klastrów, a także stworzenie nowych. Konferencja skupi podmioty działające w różnych sektorach gospodarki z krajów leżących wokół Morza Bałtyckiego, w tym przedsiębiorców, instytucje naukowo-badawcze, jednostki badawcze, stworzy też możliwość rozmowy z ekspertami w wybranych dziedzinach, a także z potencjalnymi partnerami biznesowymi. Więcej informacji na stronie:
http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/szkolenia/rejestracja-na-konferencje-interreg-changes-the-baltic-sea-region-stories-that-inspire/

zaproszenie.pdf

W dniach 12 - 15 maja 2016 roku w całym województwie łódzkim ponad 62 beneficjentów otworzy swoje projekty dla odwiedzających, aby pokazać w jaki sposób zostały wykorzystane fundusze unijne pozyskane w ostatnich latach. Więcej szczegółów na stronie:

http://www.rpo.lodzkie.pl/wynik-wyszukiwania/item/892-zapraszamy-na-dni-otwarte-funduszy-europejskich

8 maja 2016 roku wieluńscy samorządowcy, radni Młodzieżowej Rady Miejskiej, członkowie związków i stowarzyszeń kombatanckich wraz z uczniami wieluńskich placówek oświatowych uczcicli Narodowy Dzień Zwycięstwa ustanowiony w celu upamiętnienia  zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami składając kwiaty i znicze pod pomnikami - symbolami II wojny światowej.

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w odbywających się w każdą sobotę treningach do II Wieluńskiego Biegu Pokoju i Pojednania. Spotykamy się o 15.00 w Lasku Miejskim! Ze względu na odbywającą się w najbliższą sobotę "Pętlę Wieluńską", trening 14 maja nie odbędzie się. Zapraszamy 21 maja 2016 roku!

Urząd Miejski w Wieluniu uprzejmie informuje, że 31 maja 2016 roku upływa termin wpłacania II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w 2016 roku. Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych. Niedokonanie opłaty w odpowiedniej wysokości i w określonym terminie, skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej. Wpłat należy dokonywać na konto Gminy Wieluń - nr rachunku bankowego: 90 8980 0009 2023 0026 4415 0001 z adnotacją - wpłata II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 roku.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny