Gmina Wieluń leżąca na styku dróg krajowych 43, 45, 74, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi ekspresowej nr 8 (E67) jest doskonałą lokalizacją dla centrów logistycznych firm, prowadzących działalność transportową. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników prowadzących działalność transportową, obniżyliśmy stawki podatku od środków transportowych do poziomu najniższych w kraju!

Dla ciągników siodłowych lub balastowych o liczbie osi dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 31 ton obniżono podatek od środków transportowych z kwoty 1 552,00 złotych do kwoty 1 382,00 złotych. Z kolei dla przyczep lub naczep o liczbie osi trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 38 ton nastąpiła obniżka z kwoty 1 020,00 złotych do kwoty 922,00 złotych. Jesteśmy przekonani, że niski podatek od środków transportowych ustanowiony w tych dwóch przedziałach wpłynie korzystnie na koszty prowadzonej przez podatnika działalności, a tym samym na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym i światom. Zachęcamy zatem do podjęcia współpracy z Gminą Wieluń!

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny