Uprzejmie informujemy, ze oprócz tradycyjnego sposobu płatności dokonywanych gotówką, w Urzędzie Miejskim w Wieluniu pojawiła się możliwość płatności kartą.

Terminale płatnicze trafiły do urzędu w ramach programu Ministerstwa Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., którego celem jest upowszechnianie płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej.

Terminale płatnicze akceptują płatności z wykorzystaniem kart płatniczych: VISA, MasterCard oraz płatności mobilne BLIK dokonywane w technologii tradycyjnej (stykowej) oraz zbliżeniowej.

W ten sposób każdy mieszkaniec Gminy Wieluń może uiścić należności z tytułu podatków w Wydziale Podatków, p. 137 (budynek w parku - Plac Kazimierza Wielkiego 2) i opłat skarbowych w Urzędzie Stanu Cywilnego, p. 5 (ul. Piłsudskiego 14) bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Zachęcamy do korzystania z tej formy płatności.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny