Uprzejmie informujemy, że od dnia 4 listopada bieżącego roku wchodzi w życie zmieniony rozkład jazdy komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wieluń.

Wszelkie zmiany rozkładu jazdy komunikacji miejskiej podyktowane są wnioskami mieszkańców, dyrektorów szkół, sołtysów, przewodniczących osiedli oraz radnych Rady Miejskiej w Wieluniu. Jednocześnie informujemy, że tak jak dotychczas komunikacja miejska pozostanie bezpłatna.

Istnieje również możliwość składania wniosków przez mieszkańców gminy Wieluń, co do zmian w rozkładach jazdy autobusów komunikacji miejskiej, które zostaną rozpatrzone pod kątem zasadności oraz możliwości realizacji. W przypadku uwzględnienia wniosku, zmiana ta zostanie wprowadzona jesienią kolejnego roku przy aktualizacji rozkładów jazdy autobusów komunikacji miejskiej.

Rozkład jazdy Komiunikacji Miejskiej

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny