14 listopada odbyła się ostatnia  w tej kadencji, uroczysta i pożegnalna sesja Rady Miejskiej. Obok zwyczajnego porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Radowski dokonał uroczystego pożegnania Radnych Rady Miejskiej w Wieluniu, Sołtysów z Gminy Wieluń, Przewodniczących Rad Osiedli wręczając okolicznościowe dyplomy i dziękując za czteroletnią współpracę.

Burmistrz podziękował Radzie Miejskiej za dotychczasową współpracę, podkreślając częste różnice zdań, które miały miejsce podczas obrad, pomiędzy nim a członkami Rady, zaznaczając, że takie też są prawa demokracji. Wybranym ponownie Radnym złożył gratulacje, tym którzy mimo ponownego kandydowania nie weszli w skład Rady Miejskiej życzył sukcesów w przyszłych wyborach.

  • IMG_0487
  • IMG_0490
  • IMG_0498
  • IMG_0502
  • IMG_0512
  • IMG_0525
  • IMG_0526
  • IMG_0530
  • IMG_0537

Info i zdjęcia: Dariusz Kotarski Urząd Miejski w Wieluniu

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny