Burmistrz Paweł Okrasa reprezentował Gminę Wieluń podczas COP24 (Conference of Parties), czyli szczytu klimatycznego ONZ, na którym odbywają się międzynarodowe konferencje. Najważniejsze z punktu widzenia światowej polityki klimatycznej wydarzenie, odbywa się w dniach 2-14 grudnia w Katowicach. Tematem wystąpienia burmistrza Wielunia był udział Gminy Wieluń w pilotażowym programie priorytetowym Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (GOZ) oraz Samowystarczalność Energetyczne w oparciu o Odnawialne Źródła Energii (OZE).

  • Foto-05.12.18-11-59-24-1
  • Foto-05.12.18-12-15-22
  • Foto-05.12.18-12-16-34
  • Foto-05.12.18-12-30-18
  • Foto-05.12.18-12-33-53

Info: Tomasz Dudek/Urząd Miejski w Wieluniu

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny