Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok II OSK-2786/18) po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2018 r. sprawy ze skargi kasacyjnej Wojewody Łódzkiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 12 czerwca 2018 r. sygn. akt III SA/Łd 302/18 w sprawie ze skargi Rady Miejskiej w Wieluniu na zarządzenie zastępcze Wojewody Łódzkiego z dnia 31 stycznia 2018 r. nr PNIK-I.4102.47.2017 w przedmiocie nadania nazwy ulicy oddalił skargę kasacyjną.
Na mocy ww. wyroku, od 12 grudnia 2018 r. ulica „Lecha Kaczyńskiego” w Wieluniu zmienia nazwę na ulicę „18 Stycznia”.

Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok II OSK-2586/18) po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2018 r. sprawy ze skargi kasacyjnej Wojewody Łódzkiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 6 czerwca 2018 r. sygn. akt III SA/Łd 260/18 w sprawie ze skargi Rady Miejskiej w Wieluniu na zarządzenie zastępcze Wojewody Łódzkiego z dnia 23 stycznia 2018 r. nr PNIK-I.4102.50.2017 w przedmiocie nadania nazwy ulicy oddalił skargę kasacyjną.
Na mocy ww. wyroku, od 12 grudnia 2018 r. ulica „Generała Władysława Andersa” w Rudzie zmienia nazwę na ulicę „18 Stycznia”.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny