W związku z zapowiedzią strajku nauczycieli i pracowników jednostek oświatowych Gmina Wieluń informuje, iż w placówkach podległych Gminie do strajku nie przystąpiły następujące placówki: Szkoła Podstawowa w Gaszynie, Szkoła Podstawowa w Kurowie, Szkoła Podstawowa w Masłowicach, Szkoła Podstawowa w Rudzie, Szkoła Podstawowa w Bieniądzicach oraz Przedszkole nr 2 w Wieluniu. Z najnowszych informacji od Dyrektor Przedszkola nr 1 wynika, iż pracownicy tego przedszkola także nie przystąpią do strajku.

Dodać należy, że w placówkach prowadzonych przez Gminę Wieluń, za strajkiem opowiedziała się mniejszość zatrudnionych w przedszkolach i szkołach pracowników. Na 527 zatrudnionych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych za strajkiem opowiedziało się 259 osób, czyli 49%.

Dokładną liczbę strajkujących nauczycieli dyrektorzy placówek oświatowych poznają dopiero w dniu rozpoczęcia strajku. Zgodnie z przepisami, tego dnia pracownicy powinni przyjść do pracy i na początku zadeklarować, czy przystępują do protestu, czy nie. Dopiero po tym będą znane ostateczne liczby osób faktycznie strajkujących.

W związku z powyższym pragniemy poinformować rodziców o sytuacji dzieci w przypadku strajku. Szkoły podstawowe i przedszkola, których organem prowadzącym jest Gmina Wieluń, będą tego dnia otwarte w normalnych godzinach pracy. W przypadku strajku i konieczności odwołania części lub całości zajęć dydaktycznych dyrektor ma obowiązek zapewnić opiekę nad dziećmi, organizując zajęcia opiekuńcze. W przypadku braku wymaganej liczby pedagogów dla zapewnienia wszystkim uczniom opieki może również zaistnieć sytuacja, w której dyrektorzy nie będą w stanie zapewnić bezpiecznych warunków pobytu dzieci w placówkach. Sprawę tę konsultujemy na bieżąco z dyrektorami. Przypominamy ponadto, że Gmina Wieluń nie jest stroną sporu. Brak jest uregulowań prawnych, które pozwalają na podjęcie przez organ prowadzący w sytuacji kryzysowej działań, pozwalających na zapewnienie wszystkim dzieciom opieki. Ze strony Gminy Wieluń zapewniamy maksymalne zaangażowanie, aby ewentualny strajk przebiegł z jak najmniejszą szkodą dla uczniów. Składamy również podziękowania dyrektorom, nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym tych placówek, które nie podjęły decyzji o rozpoczęciu strajku, wszystkim pracownikom nie przystępującym do strajku w pozostałych placówkach oraz wszystkim osobom związanym z negocjacjami w przedmiotowej sprawie.

Bliższych informacji na temat planowanego strajku w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieluń udzielają dyrektorzy poszczególnych placówek.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny