Starostwo Powiatowe w Wieluniu informuje o możliwości korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeń nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie wieluńskim.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej adwokata oraz radcy prawnego można korzystać w dwóch punktach tj. Budynek Ośrodka Zdrowia w Pątnowie 50a od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13 (poniedziałki, wtorki i co druga środa – radca prawny; czwartek piątek i co druga środa - adwokaci) oraz Budynek Międzyszkolnej Bursy w Wieluniu na ul. Traugutta 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13.
Natomiast w ramach korzystania z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy się udać do Budynku Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni 55. Adwokat będzie przyjmował interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 15 do 19.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje przede wszystkim porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia  społecznego. Działania w ramach poradnictwa dostosowane są do indywidualnej sytuacji interesanta i zmierzają do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach, czy spoczywających na niej obowiązkach. Interesanci otrzymują również wsparcie w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym jeśli zachodzi taka potrzeba, otrzymują pomoc w zakresie sporządzenia planu działania oraz pomoc w jego realizacji.
Informujemy, że pomoc prawna nie obejmuje natomiast spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

zdjęcie: Kancelaria Prezydenta RP

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny