W związku z aktualizacją Programu Gospodarki Niskoemisyjnej, Gmina Wieluń zwraca się z prośbą o przesłanie informacji dotyczących planowanych przedsięwzięć, które powinny zostać ujęte w przedmiotowym dokumencie.
Prośbę powyższą kierujemy do instytucji, jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych, energetyki cieplnej, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, związków wyznaniowych, lasów państwowych.
Proszę o wypełnienie dołączonego formularza i dostarczenie do dnia 29 lipca 2019 roku na adres: Urząd Miejski w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 1 (Ratusz, pokój nr 1), 98-300 Wieluń.

formularz.pdf

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny