Miło nam poinformować, że Gmina Wieluń podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn. „Remont zabytkowego dworu drewnianego mieszczącego Muzeum Wnętrz Dworskich Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluńskiej w Wieluniu, rozbudowa i remont Domu nad stawem i przekształcenie jego układu funkcjonalno-użytkowego oraz remont Kantorka zlokalizowanego w przestrzeni dworskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie do 1 776 790,41 zł (co stanowi do 85% kosztów kwalifikowalnych). Całkowita planowana wartość projektu wyniesie 2 571 120,25 zł.

Celem projektu jest podniesienie jakości i dostępności usług kulturalnych na terenie Ziemi Wieluńskiej oraz województwa łódzkiego poprzez remont zespołu dworsko - parkowego Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie.

Realizacja prac remontowych dworu pozwoli ochronić cenne dziedzictwo kulturowe - jeden z kilkunastu zachowanych tego typu obiektów w Polsce.

Remont pozwoli m.in. na przeznaczenie budynków wchodzących w skład muzeum dla nowych funkcji związanych z jego działalnością - warsztaty gastronomiczne dla młodzieży szkolnej i kół gospodyń wiejskich, promujące dworskie i lokalne tradycje kulinarne.

Budynki zostaną dostosowane również do potrzeb osób niepełnosprawnych, które obecnie mają ograniczoną możliwość korzystania z pełni oferty kulturalnej muzeum.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny