Gmina Wieluń w trosce o rozwój fizyczny mieszkańców sukcesywnie realizuje zadania związane z remontami i doposażaniem boisk na swoim terenie.

W ostatnim czasie do użytku oddane zostało boisko piłkarskie w Starzenicach, gdzie przebudowano dotychczasową powierzchnię wytyczając pole gry o wymiarach 68 x 96 m z nawierzchni trawy naturalnej, z systemem podlewania płyty boiska. Obiekt na całej szerokości ogrodzony został piłkochwytami o wysokości 5 m, usytuowanymi za liniami końcowymi boiska. Dodatkowo obiekt  wyposażono w sprzęt sportowy: 2 bramki aluminiowe stacjonarne o wymiarach 7,32 x 2,44 m wraz z masztami odciągowymi i siatkami. Na usypanych wałach ziemnych usytuowano ławki dla kibiców, natomiast po przeciwnej stronie boiska zamontowano  ławki zawodników rezerwowych. Wartość inwestycji  - 314 880 zł brutto, z czego  Gmina Wieluń pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji w kwocie 90 000 zł.

Do końca lipca 2020 roku zakończyć się ma remont boiska piłkarskiego z trawy naturalnej o wymiarach 68 x 95 m we wsi Olewin, który obejmować będzie: montaż urządzenia nawadniającego boisko, montaż piłkochwytów o wysokości 4 m, montaż szlabanu, utwardzenie terenu przed budynkiem zaplecza sportowego i przy boisku. Remont zakłada wycinkę 9 drzew, utwardzenie powierzchni wokół boiska kostką betonową i tłuczniem. Ponadto w planach znajduje się budowa boiska do siatkówki o powierzchni  9 x 18 m, budynku gospodarczego oraz przebudowa zjazdu. Wartość inwestycji szacowana jest na 398 000 złotych brutto.

 • IMG_8023
 • IMG_8025
 • IMG_8026
 • IMG_8027
 • IMG_8028
 • IMG_8029
 • IMG_8030
 • IMG_8031
 • IMG_8032
 • IMG_8033
 • IMG_8034
 • IMG_8046
 • IMG_8048
 • IMG_8049
 • IMG_8051
 • IMG_8052

Zdjęcia: M. Kaczmarek, UM Wieluń

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny