W związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu pani Zdzisławy Warych, funkcję nowego kierownika jednostki z dniem 28 listopada 2019 roku objęła pani Katarzyna Tasarz.

 

Pani Katarzyna Tasarz posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne w zakresie polityki socjalnej oraz studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej. Jej 38-letni staż pracy od początku związany był z pomocą społeczną. Od 1 września 2003 roku pełniła obowiązki zastępcy kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu, sprawując nadzór nad pracą pracowników socjalnych, asystentów rodziny, a od lutego 2019 roku także asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.

Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu pomocy społecznej oraz kierowania zespołem pracowników. W latach 2008 - 2015 sprawowała merytoryczny nadzór nad realizacją projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów MGOPS w Wieluniu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie sprawuje nadzór nad realizacją projektu ”Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim” współfinansowanego z EFS w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Na nowym stanowisku pracy życzymy sukcesów zawodowych oraz realizacji zamierzonych celów!

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny