Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oraz Wójt Gminy Pątnów Jacek Olczyk na mocy uchwał Rady Miejskiej w Wieluniu oraz Rady Gminy Pątnów podpisali porozumienie międzygminne w zakresie odprowadzania ścieków do miejskiej oczyszczalni.

Odprowadzenie ścieków obejmie odbiór nieczystości z miejscowości: Popowice i Grębień.

  • IMG_8390
  • IMG_8391
  • IMG_8392
  • IMG_8394
  • IMG_8397

Zdjęcia: R. Urbaniak/ UM Wieluń

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny