Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wraz ze Skarbnikiem Gminy Wieluń Danutą Kondracką w obecności posła na Sejm RP Pawła Rychlika podpisali w dniu wczorajszym umowę z Prezesem Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Piotrem Woźnym na dotację oraz pożyczkę na "Rozbudowę instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą".

Umowa obejmuje udzielenie Gminie Wieluń dotacji w wysokości 3 406 838 złotych oraz pożyczki w kwocie 3 406 838 złotych na realizację inwestycji na terenie składowiska odpadów komunalnych w Rudzie, gdzie trwają intensywne prace nad rozbudową kompostowni.

Zakończenie prac inwestorskich przewidywane jest na II kwartał bieżącego roku.

Budowa kompostowni ma służyć mieszkańcom gminy Wieluń, w celu utrzymania cen odbioru odpadów komunalnych na jak najniższym poziomie.

Dziękujemy za wsparcie posłowi na Sejm RP Pawłowi Rychlikowi.

  • 5
  • 83545700_171849267429017_291153560958140416_n
  • DSC_9850
  • DSC_9855
  • DSC_9856
  • DSC_9874
  • DSC_9878
  • DSC_9885
  • DSC_9892
  • DSC_9898

Zdjęcia: NFOŚiGW

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny