Gmina Wieluń chce postawić na transformację energetyczną oraz konkurencyjność lokalnych przedsiębiorstw. Dlatego też w dniu dzisiejszym w Wieluniu został powołany „Wieluński Klaster Energii”. Zielona energia elektryczna i cieplna oraz nowoczesne technologie wodorowe to przyszłość, którą wykorzystamy dla rozwoju naszej gminy - zapowiada Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa. Wieluń jako siedziba wielu znanych marek takich jak: producent naczep Wielton, producent świeczek firma Korona czy też Ania Holding wytwarzająca m.in. ładowarki do samochodów elektrycznych, potrzebuje technologii dostarczających czystą energię. Z kolei mieszkańcy gminy oczekują czystego środowiska.

Transformacja energetyczna jest wielką szansą – mówił podczas inauguracji Klastra Energii w Wieluniu Wiceminister Klimatu oraz Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusz Zyska - Dzisiejsze powołanie Wieluńskiego Klastra Energii to dobra okazja, żeby porozmawiać o wodorze i jego wykorzystaniu w lokalnych społecznościach. W rządzie przygotowujemy strategię wodorową, która ma odpowiadać na wyzwania technologiczne zielonej zmiany, której jesteśmy świadkami. To także nawiązanie do słów Prezydenta Andrzeja Dudy, który został w czerwcu br. Honorowym Obywatelem Wielunia. W programie urzędującego Prezydenta widać wiele akcentów zielonej transformacji, która tak jak w Wieluniu będzie wykorzystywała lokalne zasoby energii. Dzięki lokalnym wspólnotom taka transformacja odniesie sukces. Klaster został stworzony w trosce o efektywne wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych służących do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w oparciu o odnawialne źródła energii, ponadto także ma przygotować projekty wodorowe i magazynowania energii.
Do koordynacji prac klastra zaproszony został Instytut Jagielloński, think tank zajmujący się sektorem energii oraz infrastruktury, a także właściciel i wydawca branżowego portalu biznesalert.pl.

Podstawowymi celami Wieluńskiego Klastra Energii są:

1. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw działających w branży energii odnawialnej w granicach działania „Klastra Energii”.

2. Podejmowanie działań na rzecz stałego i zrównoważonego rozwoju sektora szeroko pojętej energetyki odnawialnej,  przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego regionu poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu mocy wytwórczych w odnawialnych źródłach energii w celu zaspakajania lokalnego zapotrzebowania na energię elektryczną (równoważenia podaży do popytu);

3. Planowanie i realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii i  równoważenia zapotrzebowania na energię w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV.

4. Planowanie, wytwarzanie i dystrybucja energii cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji wykorzystującej również biomasę i energię zgromadzoną w odpadach komunalnych.

5. Planowanie i realizacja projektów budowy systemów dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia.

6. Planowanie i realizacja projektów wodorowych.

7. Planowanie i realizacja projektów w zakresie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i pozostałej infrastruktury w tym głębokiej kompleksowej ich modernizacji

8. Rozwój projektów badawczo-rozwojowych w zakresie rozwoju technologii magazynowania energii elektrycznej.

9. Rozwój projektów badawczo-rozwojowych w zakresie inteligentnego zarządzania stroną podażowo-popytową energii elektrycznej.

10. Rozwój projektów badawczo-rozwojowych w zakresie  inteligentnych sieci energetycznych (ang. smart grids) wraz z inteligentnym opomiarowaniem, dzięki którym będzie można zarządzać bezpośrednimi interakcjami i komunikacją między konsumentami, gospodarstwami domowymi lub przedsiębiorstwami oraz innymi użytkownikami sieci i dostawcami energii;

11. Zwiększanie świadomości odbiorców energii, promocja rozwoju  technologii prosumenckiej poprzez uczestnictwo w projektach szkoleniowych i doradczych realizowanych przez Klaster Energii.

12. Podejmowanie działań mających na celu realne wsparcie dla realizacji celów związanych z poprawą jakości powietrza, w tym likwidacji niskiej emisji.

13. Kreowanie i wdrażanie przedsięwzięć w zakresie rozwoju elektromobilności;

14. Propagowanie, wspieranie i rozwój innowacji oraz badań w obszarze energii odnawialnej we współpracy z podmiotami sfery badawczo – rozwojowej oraz prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej Klastra Energii.

15. Realizacja wspólnych projektów marketingowych i budowanie pozytywnego wizerunku branży energii odnawialnej w regionie w celu pozyskiwania nowych podmiotów.

16. Opracowywanie i wdrażanie wspólnych projektów służących rozwojowi i edukacji kapitału ludzkiego.

Porozumienie w sprawie współpracy na rzecz utworzenia „Wieluńskiego Klastra Energii” zostało podpisane przez Burmistrza Wielunia Pawła Okrasę, Prezesa Instytutu Jagiellońskiego Marcina Roszkowskiego, Marzenę Uram (ZUGIL S.A.), Tomasza Kulickiego (Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu), Tomasza Szataniaka (Wielton S.A.), Krzysztofa Rybczyńskiego (SDM Wieluń), Jana Malinowskiego (Gepol Development). Porozumienie ma charakter otwarty i w przyszłości będą mogły przystępować do niego kolejne podmioty.

 • IMG_9678
 • IMG_9684
 • IMG_9688
 • IMG_9694
 • IMG_9695
 • IMG_9701
 • IMG_9704
 • IMG_9712
 • IMG_9715
 • IMG_9718
 • IMG_9722
 • IMG_9723
 • IMG_9724
 • IMG_9726
 • IMG_9728
 • IMG_9731
 • IMG_9733
 • IMG_9736
 • IMG_9745
 • IMG_9751

Zdjęcia: Marta Kaczmarek/UM Wieluń

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny