Informujemy, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej dostępny jest Raport o stanie Gminy Wieluń za 2020 rok.

https://www.bip.um.wielun.pl/res/serwisy/pliki/26937102?version=1.0

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny