Tegoroczne uroczystości 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wieluniu zaszczycił swoją obecnością Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, który wraz ze świadkami bombardowania Wielunia oraz mieszkańcami oddał hołd pierwszym cywilnym ofiarom światowej hekatomby.

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-krajowe/art,572,wielun-82-rocznica-wybuchu-ii-wojny-swiatowej.html

Przemówienie Burmistrza Wielunia Pawła Okrasy:

Szanowni Państwo !
Wycie syren i bicie dzwonu „Pamięć i przestroga” przypomniały nam dzień 1 września 1939r. Najtragiczniejszy dzień w ponad 800 letniej historii tego miasta. Po raz pierwszy ten dzwon zabrzmiał przed dwoma laty na Placu Piłsudskiego w Warszawie podczas obchodów 80-ej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Po obchodach został ofiarowany przez obecnego wśród nas Prezydenta Rzeczypospolitej Pana Andrzeja Dudę społeczności Wielunia i symbolicznie oznajmia światu początek II wojny światowej. Jeszcze raz dziękuję Panie Prezydencie za ten dar...
Pamięć i przestroga. Zastanówmy się przez kilka chwil nad znaczeniem wyrytej na dzwonie inskrypcji.
Dźwięk dzwonu przywołuje pamięć o poległych w wyniku nalotów niemieckiego lotnictwa ok. 1200 cywilnych, bezbronnych mieszkańców naszego miasta: idących na targ, pracujący w piekarni, czy przebywający w szpitalu pw. Wszystkich Świętych.  
Dźwięk dzwonu przywołuje także pamięć o 6 mln ofiar obywateli II Rzeczypospolitej poległych podczas całej II wojny światowej. Prezydent Amerykański Abraham Lincoln powiedział: „Polegli przemawiają bardziej wyraziście swoimi zasługami po śmierci niż czynami za życia”.
Brzmienie dzwonu stojącego w pobliżu odbudowanych fundamentów kościoła farnego przypomina nam o zniszczonych przez niemiecką, a później także sowiecką machinę wojenną Polskich wsiach i miastach, drogach, mostach i przemyśle.
Głos dzwonu to także pamięć o polskim żołnierzu, który heroicznie walczył podczas całej kampanii wrześniowej: na Westerplatte, w bitwie nad Bzurą, bitwie pod Mokrą czy w obronie Helu. Przypomina także żołnierzy walczących na wszystkich frontach II wojny: od Monte Casino, przez pustynię Tobruku, pancernych pod Bredą, lotników w bitwie o Anglię, walczących na froncie wschodnim, od Lenino po tych, którzy doszli do Berlina. Należy się im nasza: pamięć, wdzięczność, szacunek, modlitwa; wieczna cześć i chwała.
Drodzy Zebrani!
Pamięć i przestroga… przed czym przestrzega nas bicie dzwonu ? Czyż nie przestrzega nas przed nadmierną ufnością w zawarte sojusze i traktaty ? W 1939r mieliśmy zawarte traktaty z Francją i Anglią (podpisany 25 sierpnia 1939r!) które nie zostały wypełnione przez oba te państwa. Nasi sojusznicy również nie zadbali o nasze interesy podczas konferencji w Teheranie, Jałcie i Poczdamie. W wyniku czego, po wojnie, nie byliśmy w pełni wolnym i suwerennym krajem, a zamiast wojsk niemieckich stacjonowały w Polsce aż do roku 1993 wojska sowieckie. W tym kontekście warto przytoczyć słowa Cara Aleksandra III Romanowa: „Rosja ma tylko dwóch sojuszników; armię i flotę”.  
Przestrogą powinny być także błędy popełnione w latach międzywojennych przez ówczesne elity rządzące. Jak to możliwe, że 1920r młody państwo zdolne było przygotować armię, która postawiła opór i dało odpór armii czerwonej, a po prawie dwóch dekadach w 1939r odbiegaliśmy wyraźnie stanem uzbrojenia armii od innych państw. Na tę okoliczność trzeba przytoczyć słowa króla Prus Fryderyka II Wielkiego: „Dyplomacja bez armat jest jak muzyka bez instrumentów”.
Pamięć i przestroga…
Czcigodny Panie Prezydencie ! Czcigodni Państwo !
Bicie dzwonu oznacza także wezwanie. Wezwaniem dla nas do dbania do dobre imię Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Nie możemy pozwolić, by przypisywano nam współudział w wywołaniu wojny, czy współudział w holokauście. Nie pozwolimy także, by pisano i mówiono o Polskich obozach zagłady. Dlatego z tego miejsca uświęconego krwią 1200 wieluńskich męczenników pierwszego dnia wojny, mamy prawo, wręcz obowiązek głosić prawdę historyczną, że Polska była pierwszą ofiarą II wojny światowej ! OFIARĄ !! Po trzykroć wołamy Ofiarą II wojny !!! Nie będziemy także milczeć, gdy opluwa się polskiego żołnierza. Bez względu kto się tego dopuszcza.
Niech dźwięk dzwonu „Pamięć i przestroga” będzie także wezwaniem do narodowego pojednania. Do tego abyśmy nasze relacje, nasze dyskusje, a nawet spory, prowadzili pod wspólnym mianownikiem „Łączy nas Polska” ! Dlatego, że pozwolę sobie zacytować słowa Prezydenta Andrzeja Dudy „współczesna Polska została ufundowana daniną krwi naszych przodków, po to byśmy żyli w wolnej i niepodległej ojczyźnie”. W wolnej także w wymiarze wolności osobistych, które to wolności w ostatnim czasie próbuje nam się, niestety, ograniczać. I tych wolności musimy strzec: „Bo wolność – to wśród mądrych ludzi żyć. Widzieć dobroć w oczach ich i szczęście. Wolność, ją wymyślił dla nas Bóg, aby człowiek wreszcie mógł. W niebie się zbudzić”.
Pamięć i przestroga ….
Niech Bóg Błogosławi Polskę naszą Ojczyznę!

 • 240857497_2910771095903858_4873743310006278930_n
 • 241022252_2910770839237217_3520710759195455627_n
 • 241024177_2910770469237254_4596505369108945530_n
 • 241048724_2910770999237201_8696870691268256001_n
 • 241070357_2910770529237248_6196054113579894101_n
 • 241080162_2910771599237141_8489564396866956220_n
 • 241090860_2910771819237119_8957088162604538334_n
 • 241091363_2910771732570461_938770403106361348_n
 • 241093763_2910769722570662_1889097385698048945_n
 • 241096543_2910771539237147_1954828664105301236_n
 • 241100430_2910770212570613_2555469730172366314_n
 • 241102063_2910769959237305_1229368789964521953_n
 • 241104319_2910771662570468_2976037298746805149_n
 • 241105277_2910770299237271_2539457592518148776_n
 • 241105301_2910770355903932_6959517094434380381_n
 • 241105306_2910770022570632_1846369362659414214_n
 • 241107804_2910770592570575_1416233145949420890_n
 • 241111072_2910770935903874_2824020530368516147_n
 • 241115034_2910770672570567_8900513115944459837_n
 • 241117418_2910771312570503_4927160263476974924_n
 • 241186805_1931895516993229_2968149989923362990_n
 • 241189394_1931894250326689_7861110446761414657_n
 • 241253893_1931894870326627_4546669245690377863_n

Zdjęcia: UM Wieluń

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny