Inwestycja „Przebudowy ulicy Krakowskie Przedmieście wraz z budową skrzyżowań typu okrężnego” weszła w kolejną fazę - trwa budowa ronda na skrzyżowaniu z ulicą Chopina i Reformacką.

Prowadzone są intensywne prace ziemne, trwa układanie nowej nawierzchni chodników. Zakres rzeczowy całego zadania (przebudowa ulicy Krakowskie Przedmieście wraz z budową rond oraz przebudowa ulicy Podwale) obejmuje wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, kostki granitowej oraz z kostki betonowej, położenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej, wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i przebudowę sieci TP.

Koszt inwestycji to kwota 4 569 080,26 złotych. Przewidywany termin zakończenia prac wyznaczony został na 31 maja 2022 roku.

Przepraszamy za utrudnienia w ruchu pieszym i kołowym. Jednocześnie apelujemy o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Przypominamy, że ulica Podwale jest drogą jednokierunkową oraz że wraz z otwarciem ronda przy zbiegu ulic: Krakowskie Przedmieście,Targowa, Królewska i Barycz obowiązuje jazda zgodna z zasadami ruchu drogowego.

  • 243923020_255808036476623_290682881537952136_n
  • 243943761_546691433061323_3102695482085203031_n
  • 243969926_587997392546689_505471684828894387_n
  • 244011280_562451215066040_4723163690946448448_n
  • 244344942_934943750713565_5989867900199083621_n
  • 244435133_415933156771715_4975736194140117913_n
  • 244550136_4318612531567432_5209582533217493893_n

Zdjęcia: Radosław Urbaniak/Urząd Miejski w Wieluniu

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny