Rozpoczął się sezon grzewczy. Przed nami miesiące zagrożenia smogiem. Najbardziej szkodliwe są pyły PM10 i PM2,5. To właśnie one przedostają się do naszego układu oddechowego, powodując nieodwracalne zmiany.

Normy w trakcie sezonu grzewczego potrafią być przekraczane nawet o paręset procent. Do mierzenia stężenia pyłów na terenie Wielunia używane są czujniki jakości powietrza. Dzięki nim możemy sprawdzić stan czystości powietrza w naszym regionie. Dane aktualizowane są na bieżąco.

https://airly.org/map/pl/#51.221375,18.549165,i11434

Dotychczas brak świadomości sprawiał, że mało kto zastanawiał się nad skutkami palenia np. śmieciami w piecach domowych i dziwnymi mgłami w miastach, które w rzeczywistości są zanieczyszczeniami.

Zmieniając nasze nawyki choćby przez poprawne rozpalanie od góry, gdzie paliwo jest na dole, a na górze rozpałka, możemy wspólnie pracować na poprawę czystości i jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny