SZANOWNI PAŃSTWO!

Gmina Wieluń po raz kolejny została pominięta przy podziale środków rządowych, tym razem w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Jesteśmy jedynym miastem w województwie łódzkim, które nie otrzymało dotacji z dotychczas ogłoszonych przez Rząd konkursów! W związku z tym, że program nosi nazwę Inwestycji Strategicznych, złożyliśmy dwa wnioski na inwestycje strategiczne z punktu widzenia gminy i jej mieszkańców. Strategiczne, to takie inwestycje, które oddziałują i dotyczą dużej grupy mieszkańców. W związku z powyższym wnioskowaliśmy o:

Rozbudowę linii do segregacji odpadów i budowa linii do segregacji stabilizatu (tzw. frakcja podsitowa). Łączna wartość tej inwestycji to kwota 40mln zł. Przedmiotowa inwestycja ma na celu podniesienie poziomów odzysku surowców wtórnych z odpadów, zmniejszenie masy odpadów, która podlega składowaniu na wysypisku, poprawić jakość środowiska naturalnego i pozwolić na dalsze utrzymywanie niskich cen za odbiór odpadów od mieszkańców. Nie tylko mieszkańców naszej gminy, ale także gmin z całego powiatu wieluńskiego, a nawet regionu, gdyż obecna linia do segregacji nie jest w stanie obsłużyć większej masy odpadów. Wniosek ten był strategiczny z punktu widzenia całego regionu, nie tylko gminy Wieluń.

Drugi z wniosków dotyczył przedłużenia ulicy ks. Jerzego Popiełuszki od ronda na ulicy Warszawskiej do ul. Sieradzkiej. Wartość 28 mln zł. Chyba nie trzeba nikogo przekonywać jak ważna z punktu widzenia płynności ruchu w mieście jest ta inwestycja. Droga ta łączy bowiem dwie drogi krajowe i dywersyfikuje ruch pojazdów w mieście zmniejszając korki. „Otwiera” także nowe tereny pod inwestycje, a także obsługuje strefę przemysłową.

Ze względu na pojawiające się głosy, że wnioski Gminy Wieluń opiewały na zbyt duże kwoty i dlatego nie uzyskały dofinansowania, pragnę Państwa poinformować, że oba wpisywały się w ramy programu. Spełniały warunki formalne i zostały złożone zgodnie z zasadami programu. Z regulaminu programu wynika, iż każda gmina mogła złożyć maksymalnie trzy wnioski. Pierwszy bez limitu wartości, drugi do kwoty 30 mln zł i trzeci do kwoty 5 mln zł. Uznaliśmy, że strategiczne dla gminy są właśnie te dwie inwestycje i właśnie o nie zabiegaliśmy.
Wiele gmin z terenu woj. łódzkiego otrzymało kwoty zbliżone. Na przykład Kutno - 24 mln, Radomsko - 30 mln czy Piotrków Trybunalski - 27 mln. Twierdzenie jakoby nasze oczekiwania były wygórowane, jest niezgodne z prawdą. Tym bardziej, że to kolejna już sytuacja, kiedy gmina Wieluń jest pomijana przy podziale środków rządowych. Przypomnę dwa poprzednie nabory w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, kiedy nasze wnioski również nie zostały uwzględnione.

Pragnę zwrócić Państwa uwagę na fakt, że w 2021 roku mieszkańcy Gminy Wieluń wpłacą do budżetu Państwa około 100 mln zł w formie podatku dochodowego. Do Gminy Wieluń wraca z tej puli jedynie ok. 37 mln zł. Gdyby dochód wypracowany przez naszych mieszkańców został w Gminie Wieluń, wszystkie nasze potrzeby inwestycyjne zostałyby zaspokojone bez dotacji rządowych!

W związku z tym rodzi się pytanie. Co zyskuje gmina Wieluń poprzez to, że ma swojego posła w osobie Pana Pawła Rychlika mającego reprezentować interesy mieszkańców w Warszawie? Wygląda na to, że nie ma on żadnego przełożenia na poprawę jakości życia mieszkańców Wielunia. Nie mamy z tego tytułu żadnych benefitów. My – jako samorząd - co prawda jesteśmy w stanie wykonać te inwestycje ze środków własnych, jednak odbędzie się to kosztem innych zadań. I mieszkańcy powinni mieć tego świadomość.

Paweł Okrasa
Burmistrz Wielunia

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny