W dniu dzisiejszym w wieluńskim ratuszu odbyło się spotkanie Burmistrza Wielunia Pawła Okrasy z władzami powiatu pajęczańskiego - Starostą Zbigniewem Gajęckim oraz Wicestarostą Pawłem Sikorą.
Spotkanie związane było z planowanymi przebiegami linii kolejowej z Wielunia do Łodzi. Przedstawiciele Powiatu Pajęczańskiego zabiegają o uwzględnienie w planowanym przebiegu trasy gmin wchodzących w skład Powiatu Pajęczańskiego.

Dla władz Powiatu fundamentalne jest, aby mieszkańcy Powiatu Pajęczańskiego mogli skorzystać z możliwości połączenia ze stolicą województwa. Projekt ma być realizowany w ramach programu Kolej Plus.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny