Świętowanie 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęto w Wieluniu przemarszem pocztów sztandarowych przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchlesie i mszą święta w intencji Ojczyzny.

Po mszy tradycyjnie złożono kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II, po czym przybyłe delegacje udały się pod tablicę Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie wygłoszono przemówienia, złożono kwiaty i zapalono znicze. 

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa w swoim przemówieniu nawiązując do przeszłości odniósł się do aktualnej sytuacji dotyczącej Polski na arenie europejskiej m.in. do wykorzystania do rozgrywek geopolitycznych uchodźców, w tym przede wszystkim dzieci oraz do prób wpływania na gospodarkę krajową, której podstawą w sektorze energetyki jest węgiel. 

Szczególne słowa uznania skierował do służb broniących bezpieczeństwa państwa, stanowiącego podstawę niepodległości: Szczególnie w tym miejscu dziękujemy polskiemu wojsku, polskim pogranicznikom, polskiej policji – modlimy się za nich i wspieramy ich w tym ważnym dniu.

Wspólne świętowanie zakończyły: Ognisty Pokaz Niepodległościowy w wykonaniu Teatru Ognia Nam - Tara oraz Ognisko Patriotyzmu.

Dziękujemy wieluńskim harcerzom, członkom Stowarzyszenia Historycznego Bataliony Obrony Narodowej, uczniom szkół katolickich oraz OSP Dąbrowa za aktywne włączenie się w uroczystości.

 • IMG_0981
 • IMG_0982
 • IMG_0983
 • IMG_0986
 • IMG_0989
 • IMG_0994
 • IMG_1000
 • IMG_1001
 • IMG_1003
 • IMG_1008
 • IMG_1013
 • IMG_1014
 • IMG_1015
 • IMG_1016
 • IMG_1017
 • IMG_1020
 • IMG_1023
 • IMG_1027
 • IMG_1029
 • IMG_1031
 • IMG_1033
 • IMG_1034
 • IMG_1036
 • IMG_1037
 • IMG_1039
 • IMG_1046
 • IMG_1047
 • IMG_1048
 • IMG_1051

Zdjęcia: Radosław Urbaniak/Urząd Miejski w Wieluniu

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny