Zgodnie z informacją przekazaną przez wykonawcę przebudowy ulicy Krakowskie Przedmieście, do najbliższej soboty (20 listopada) mają zakończyć się prace związane z układaniem wszystkich warstw nawierzchni jezdni na obecnie zamkniętym fragmencie drogi. Po zakończeniu prac nastąpi udostępnienie powyższego odcinka kierowcom.

Według założeń wykonawcy w dniach 22-23 listopada (poniedziałek-wtorek) planowane jest zamknięcie dla ruchu ronda przy Urzędzie Skarbowym. Zamknięcie będzie spowodowane układaniem ostatniej warstwy mieszanki bitumicznej na rondzie. Wykonawca zastrzega, że może dojść do drobnych przesunięć terminowych w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych niesprzyjających układaniu warstwy ścieralnej.
Wykonawca oraz Gmina Wieluń przepraszają za utrudnienia. Prosimy o ostrożną jazdę.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny