Inwestycje z zakresu budowy, remontów i przebudowy infrastruktury drogowej czy kanalizacji sanitarnej to priorytet w działaniach podejmowanych przez gminę Wieluń.

W celu stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańców na terenie naszej gminy sukcesywnie budowana jest kanalizacja sanitarna oraz remontowane i budowane są kolejne drogi.

Mieszkańcy osiedla Wyszyńskiego w Wieluniu mogą korzystać z wyremontowanego łącznika ulic Ogrodowej i Nadoodrzańskiej, którego wykonanie kosztowało 221 607,39 złotych.

Największą obecnie inwestycją drogową jest „Przebudowa ulicy Krakowskie Przedmieście wraz z budową skrzyżowań typu okrężnego”. Zakończył się jej kolejny etap budowa ronda na skrzyżowaniu z ulicą Chopina i Reformacką. Zakres rzeczowy całego zadania (przebudowa ulicy Krakowskie Przedmieście wraz z budową rond oraz przebudowa ulicy Podwale) obejmuje wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, kostki granitowej oraz z kostki betonowej, położenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej, wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i przebudowę sieci TP. Koszt inwestycji to kwota 4 569 080,26 złotych. Przewidywany termin zakończenia prac wyznaczony został na 31 maja 2022 roku.

Zakończył się również remont drogi na ulicy Szpitalnej, gdzie wykonano nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, budowę chodnika i zjazdów do posesji oraz miejsc postojowych, szczególnie wyczekiwanych przez osoby, korzystające z usług szpitala czy odwiedzające groby bliskich na wieluńskim cmentarzu. Koszt zadania to 571 136,54 złotych.

Zaawansowane prace ziemne przy budowie drogi, w tym układanie nawierzchni chodników prowadzone są na ulicy Strażackiej w Gaszynie. Koszt inwestycji to 1 079 337,79 zł. Trwa również budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Wojska Polskiego.

Ukończono budowę drogi na ulicy Rymarkiewicz w Wieluniu. Inwestycja obejmowała wykonanie: nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, chodnika i zjazdów do posesji oraz ułożenie studzienek kanalizacyjnych. Koszt zadania wyniósł 1 336 529,88 złotych. Trwają także prace przy remoncie drogi P.O.W w Wieluniu oraz na Widoradzu, gdzie układana jest nawierzchnia chodników z kostki betonowej oraz wylano pierwsze warstwy betonu asfaltowego.

Natomiast w miejscowości Sieniec rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej. Zakres robót obejmuje: budowę sieci kanalizacji sanitarnej  grawitacyjnej, przyłączy w granicach pasa drogowego, budowę sieci kanalizacji sanitarnej  tłocznej, rurociągów kanalizacji ciśnieniowej, a na nich studni kontrolnych, włączenie odejść bocznych bezpośrednio do studni betonowych i studni z tworzywa sztucznego oraz budowę przepompowni. Wartość robót to 5 466 666,66 złotych. Termin zakończenia wyznaczony został na koniec kwietnia 2023 roku.

Warto podkreślić, że przebudowa, remonty i budowa dróg nie byłyby możliwe bez podatków odprowadzanych przez mieszkańców oraz przedsiębiorców z gminy Wieluń.

Prace inwestycyjne związane są niejednokrotnie z utrudnieniami w ruchu drogowym, za które serdecznie przepraszamy. Jesteśmy przekonani, że efekt końcowy pozwoli na udrożnienie ruchu drogowego na terenie miasta i gminy oraz wzrost bezpieczeństwa mieszkańców.

 

 • IMG_1056
 • IMG_1057
 • IMG_1058_3
 • IMG_1060
 • IMG_1061
 • IMG_1064
 • IMG_1065
 • IMG_1068
 • IMG_1069
 • IMG_1070
 • IMG_1073
 • IMG_1076
 • IMG_1079
 • IMG_1083
 • IMG_1084
 • IMG_1085
 • IMG_20211203_104214
 • IMG_20211203_104301
 • IMG_20211203_104516
 • IMG_20211203_104900
 • IMG_20211203_104905
 • IMG_20211203_104929
 • IMG_20211203_105012
 • IMG_20211203_105309
 • IMG_20211203_111120
 • IMG_20211203_111126
 • IMG_20211203_115001
 • IMG_20211203_115010
 • IMG_20211203_115108
 • IMG_20211203_115121
 • IMG_20211203_115213
 • IMG_20211203_115617
 • IMG_20211203_115622
 • IMG_20211203_115810
 • IMG_20211203_115817
 • IMG_20211203_120427
 • IMG_20211203_120818
 • IMG_20211203_120901
 • IMG_20211203_122415
 • IMG_20211203_122430

Zdjęcia|: Marta Kaczmarek/Urząd Miejski w Wieluniu

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny