Przypominamy, że mieszkańcy gminy Wieluń mogą na bieżąco sprawdzać jakość powietrza na jej terenie. Od wczoraj działa dodatkowych 6 czujników jakości powietrza, które zostały zamontowane na obiektach szkolnych.

Czujniki monitorują jakość powietrza przez całą dobę, odczyt danych można śledzić w sieci pod adresem: Mapa Airly: stan jakości i poziom zanieczyszczenia powietrza w Polsce lub za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji w telefonie.

Obecnie posiadamy 10 czujników monitorujących jakość powietrza. Planujemy, że w przyszłości szkoły doposażone zostaną w monitory informujące o stanie powietrza. Obecnie szkoła w Kurowie posiada monitor na głównym korytarzu i za jego pośrednictwem prezentowane są odczyty czujnika.

Czujniki mierzą stężenie pyłów: PM 1, PM 2, PM10, temperaturę ciśnienie i wilgotność. Widocznym znakiem jakości powietrza jest światło na czujnikach. Zielone sygnalizuje bardzo dobry stan powietrza, czerwone jego złą jakość. 

  • IMG_20211202_083426
  • IMG_20211202_090125
  • IMG_20211202_100522

Zdjęcia: M.Janik/UM Wieluń

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny