Poza podstawową działalnością upowszechniania wiedzy i kultury miejska książnica prowadzi szereg działań oświatowych, kulturalnych i informacyjnych.

I tak ostatnio biblioteka wzbogaciła się o 5 laptopów i 1 tablet. Sprzęt pozyskano dzięki udziałowi w Projekcie „Sieć na kulturę w podregionie sieradzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Celem projektu było rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat, poprzez przeprowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć przy wsparciu trenerów online.

Zajęcia w naszej Bibliotece okazały się ciekawą, pozalekcyjną formą spędzenia wolnego czasu. Młodzież poszerzyła swoją wiedzę i kompetencje cyfrowe oraz odniosła korzyści wynikające z nowoczesnych technologii w różnych sferach życia. Podczas warsztatów omówione zostały kluczowe zagadnienia związane ze zdobywaniem, poszerzaniem, a także skutecznym komunikowaniem wiedzy dzięki zastosowaniu zasobów online. Uczestnicy zajęć poznali podstawowe platformy edukacyjne, narzędzia interaktywne, metody do nieformalnego uczenia się oraz zagadnienia z ekologii i bezpieczeństwa związanego ze sprzętem elektronicznym.

Realizacja projektu przebiegała dwuetapowo:
Etap I. Szkolenie dla pracownika biblioteki (prowadzone przez trenera) 28 godzin, 1-3.03.2021 r.
Etap II. Zajęcia z dziećmi/młodzieżą (prowadzone przez pracownika biblioteki przy wsparciu trenera), 31 godzin lekcyjnych, 9-13.08.2021 r.
Koordynatorem projektu w Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej była Maria Majchrowska, pracownik placówki.

Ponadto Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Gromadzicach nawiązał współpracę z Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną w Wieluniu. W ramach aktywizacji zawodowej, uczniowie klas przysposabiających do pracy wykonują dla biblioteki foliowanie książek. Działania te odbywają się cyklicznie na terenie Ośrodka pod nadzorem nauczyciela prowadzącego.

 • IMG_20211213_104500_2
 • IMG_20211213_104600
 • IMG_20211213_104939
 • IMG_20211213_105733

 • IMG-20211016-WA0006114486
 • IMG-20211016-WA0007114488
 • IMG-20211016-WA0008114487
 • IMG-20211016-WA0010114493
 • IMG-20211016-WA0011114489
 • IMG-20211016-WA0012114491
 • IMG-20211016-WA0013114492
 • IMG-20211016-WA0014114495
 • IMG-20211016-WA0016114497
 • IMG-20211016-WA0017114494
 • IMG-20211016-WA0018114496

Zdjęcia i informacja: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny