Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka - Fiuk w dniu wczorajszym odebrała z rąk m. in. sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adama Andruszkiewicza promesę o wartości 100 000 złotych dla gminy Wieluń w ramach programu "Cyfrowa gmina".

Program ma pomóc w zapewnieniu sprzętu i oprogramowania potrzebnego do sprawnego funkcjonowania samorządów w obszarze cyfryzacji. Pozyskane środki gmina może wykorzystać na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz szkolenia dla pracowników. Wysokość dofinasowania uzależniona jest od liczby mieszkańców i zamożności gminy.

 

  • 270532376_235050542137694_367001194669324555_n
  • 270682123_265900265654016_7277762920805477453_n
  • 271228652_652825005872654_6438145222767798141_n

Zdjęcia: UM Wieluń

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny