Osoby, które przyjęły pod swój dach uchodźców wojennych z Ukrainy, mogą ubiegać się o refinansowanie kosztów ich pobytu.

Na mocy ustawy z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583; dalej: PomocUkrainaU) osoby, które zapewnią schronienie uchodźcom z Ukrainy, mogą ubiegać się o refinansowanie kosztów ich pobytu.

 Wysokość świadczenia pieniężnego wyniesie 40 zł dziennie za osobę.

Aby pobyt uchodźców na terenie Rzeczypospolitej został uznany za legalny, muszą oni zostać zarejestrowani przez Straż Graniczną z chwilą przekroczenia granicy. Zyskują wówczas prawo do przebywania w Polsce na czas 18 miesięcy, który może ulec przedłużeniu do trzech lat. 

Osobom, które udzielą im schronienia, przysługuje refinansowanie kosztów pobytu uchodźców. Zgodnie z art. 13 ust. 1 PomocUkrainaU „każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 PomocUkrainaU, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni.

Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Świadczenie będzie  wypłacane „z dołu”.

Dokumenty należy składać w Punkcie Informacyjnym dla Uchodźców, ul. Królewskiej 1, w godzinach 8 - 14 od poniedziałku 21 marca 2022 roku.

Złożone wnioski będą weryfikowane poprzez kontrolę pracowników Urzędu Miejskiego. Wniosek będzie rozpatrywany przez pracowników Urzędu Miejskiego w ciągu miesiąca od dnia jego złożenia.

Świadczenie przysługuje tym osobom, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy  w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 marca 2022 r. świadczenie jest wypłacane z dołu, za okres faktycznego zapewniania obywatelom Ukrainy zakwaterowania i wyżywienia, nie dłużej niż za okres 60 dni. O pomoc mogą ubiegać się zarówno firmy, jak i osoby fizyczne. Świadczenie to będzie przysługiwać maksymalnie przez 60 dni, a jego wysokość to 40 zł dziennie za osobę. Wniosek będzie obejmował czas, który uchodźcy faktycznie spędzili w domu osoby, która użyczyła im miejsca.

 

wniosek.pdf

  • 274097844_373151817963464_8186115443461544929_n_-_ulotka
  • Ulotka_UA-1
  • Ulotka_UA_1703
  • Ulotka_informacyjna_UA-1
  • Ulotka_informacyjna_UA-2
  • ______
  • ukr
  • ulotka_PL-UA-2
  • za_l2-1
  • za_l2-2

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny