Burmistrz Wielunia informuje, że gmina Wieluń otrzymała informację o pozytywnej weryfikacji wniosku o dofinansowanie na zakup komputerów dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR.


Obecnie trwa procedura podpisywania umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

 

Gmina Wieluń otrzymała wsparcie o wartości 170 000,00 zł na zakup 66 szt. laptopów i 5 szt. tabletów.

Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem programem w skali całego kraju, Centrum Projektów Polska Cyfrowa zmieniło zapis §4 ust. 3 regulaminu, w którym określone zostały dopuszczalne ceny za zakupiony dla dzieci sprzęt komputerowy. Pierwotnie przewidziane stawki 3,5 tys. zł za komputer/laptop zostały obniżone do 2,5 tys. zł   

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie gmina ogłosi przetarg na dostawę sprzętu komputerowego. Gmina, zgodnie z regulaminem projektu, ma 10 miesięcy na jego realizację, tj. przekazanie sprzętu.

Jednocześnie informujemy, że po otrzymaniu środków i przeprowadzeniu przez Gminę postępowania przetargowego, będziemy się kontaktować indywidualnie celem przekazania sprzętu i podpisania odpowiedniej umowy.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny