Gmina Wieluń otrzymała dofinansowanie do budowy drogi gminnej nr 117510E ulicy Ciepłowniczej w Wieluniu wraz z zjazdami, odwodnieniem i oświetleniem w kwocie 18 700 000,00 złotych.
Długo oczekiwane przez mieszkańców przedłużenie ulicy Popiełuszki od ulicy Warszawskiej do ulicy Sieradzkiej będzie realizowane z dotacją z Programu Inwestycji Strategicznych.

  • 284374269_2137532686429510_458234845755732297_n
  • 284557804_2137532559762856_1660525123987984666_n
  • 285043229_2137532413096204_3051927972098239826_n

Zdjęcia: Radosław Urbaniak/Urząd Miejski w Wieluniu

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny