Informujemy, że w dniach 26-30 września 2022 r. w godzinach 8.00 – 15.00

wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

(pelet drzewny, olej opałowy, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy, gaz skroplony LPG)

będą przyjmowane przy ul. Królewskiej 1 (I piętro-była szkoła muzyczna).

Od 3 października 2022 r. ww. wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Wieluniu,

pl. Kazimierza Wielkiego 2 (budynek w parku)

pokój nr 42, w godzinach urzędowania 7.30 -15.30.

Z kolei wnioski o wypłatę dodatku węglowego są przyjmowane do 30 listopada 2022 roku w siedzibie Samodzielnego Referatu Świadczeń Rodzinnych

przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 14 w Wieluniu,

w godzinach 7.30 - 15.30.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny