Wychodząc naprzeciw osobom z niepełnosprawnościami Gmina Wieluń pozyskała grantw wysokości 80 955,08 złotych w konkursie „Samorząd bez barier” ogłoszonym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych . Celem projektu „Dostępny samorząd w Gminie Wieluń” są działania mające na celu poprawę dostępności do usług publicznych budynków Urzędu Miejskiego w Wieluniu dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Chcemy poprawić dostępność architektoniczną i informacyjną dostosowując przekaz informacji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wzrokowymi, słuchowymi, dysfunkcjami poznawczymi poprzez zakup m.in. 3 pętli indukcyjnych - systemu wspomagania słuchu, który umożliwia osobie niedosłyszącej odbiór nieskazitelnie czystego i wyraźnego dźwięku poprzez cewkę telefoniczną (T), w którą wyposażony jest niemal każdy aparat słuchowy; budowę podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, niwelującego bariery poziome i pionowe w budynku urzędu, montaż 3 mat anytypoślizgowych oraz zakup i montaż urządzeń mających na celu informację o rozmieszczeniu pomieszczeń w sposób dotykowy i wizualny w tym: – oznakowań alfabetem Braille’a w liczbie 51 sztuk i 3 planów tyflograficznych - map miejsc tworzonych w formie dotykowej dla osób niewidomych i słabowidzących. Informacje dostarczane są poprzez dotyk za pośrednictwem form przestrzennych oraz opisów brajlowskich. Dla osób słabowidzących stosuje się na nich czytelną i kontrastową grafikę.

Mamy nadzieję, że wszystkie wprowadzone działania będą służyły zmniejszeniu poczucia wykluczenia społecznego wśród osób z niepełnosprawnościami różnego rodzaju oraz ułatwią dostęp do usług publicznych osób starszych bądź osób, które ze względu na swoją aktualną sytuację życiową mają ograniczenia w zakresie m.in. poruszania się, tak aby móc ograniczyć bądź zrezygnować z konieczności pomocy osób trzecich w tym zakresie.

  • 312457097_1053196692002790_148581317037728528_n
  • 312634836_821532175558841_4257561713259262803_n
  • 312699810_676415987091734_7731169683286050586_n
  • 312814847_799595647996913_180381846595043674_n

Zdjęcia: Urząd Miejski w Wieluniu

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny