W poniedziałek 7 listopada 2022 roku na Placu Legionów odbyło się huczne powitanie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego zakupionego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieluniu. Średni wóz ratowniczo – gaśniczy Renault D16 został zakupiony za kwotę 911.676 zł, przy wsparciu finansowym Gminy Wieluń - 491.676 zł oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 400.000 zł.

Gratulujemy druhom z Wielunia nowego nabytku i mamy nadzieję, że zakup ten wydatnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Wielunia i okolic.

  • 314720947_1188301168433541_4408765123347519094_n
  • 314727939_8275722475835265_3945388122448244961_n
  • 314910868_566533081847697_3456875313467164419_n

Zdjęcia: Urząd Miejski w Wieluniu

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny