Jednym z priorytetowych zadań gminy Wieluń są inwestycje z zakresu budowy, remontów i przebudowy infrastruktury drogowej. W celu stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg publicznych na terenie gminy sukcesywnie budowane i remontowane są kolejne drogi.

Ruszyły prace przy przebudowie ulicy Stodolnianej. Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni chodnika, zjazdów do posesji i miejsc postojowych z kostki betonowej, wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie oświetlenia ulicznego oraz przebudowę sieci telekomunikacyjnej i linii energetycznej. Koszt inwestycji to 1 562 100,00 zł brutto. Planowany termin zakończenia inwestycji to 23 września 2023 roku.

Trwa rozbudowa ulicy Kijak w Wieluniu. Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, wykonanie chodnika, zjazdów do posesji z kostki betonowej, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z przebudową sieci telekomunikacyjnej i linii energetycznej. Całkowity koszt  rozbudowy to 1 438 814,01 zł brutto. Planowana data zakończenia robót to 12 października 2023 roku.

Pomiędzy skrzyżowaniami z ulicą Floriańską oraz ulicą Sportową trwa przebudowa ulicy Długiej w Rudzie. Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni chodnika, zjazdów do posesji z kostki betonowej, kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego. Całkowity koszt inwestycji to 1 435 475,58 zł brutto. Planowany termin zakończenia prac to 2 sierpnia 2023 roku.

 Trwa budowa drogi gminnej ulicy Ciepłowniczej. Inwestycja, której całkowity koszt to 24 600 000 złotych, połączy ulicę Sieradzką z rondem u zbiegu ulic ks. Jerzego Popiełuszki oraz Warszawskiej. Droga na ulicy Ciepłowniczej przebiegać będzie równolegle do linii kolejowej, a tuż obok nowej siedziby szkoły muzycznej skręcać będzie w stronę ulicy Sieradzkiej.

Funkcjonujący już odcinek ulicy Ciepłowniczej jest przebudowywany. Z kolei ulica Błońska funkcje jako droga bez przejazdu. Nowopowstająca inwestycja obejmuje budowę trasy z dwoma pasami ruchu, pomiędzy którymi zaprojektowano odcinkowy 3-metrowy środkowy pas brukowany, funkcjonujący już na ulicy Popiełuszki. Ruch pieszy odbywać się jednostronnym chodnikiem o szerokości 1,5m, oddzielonym od jezdni pasem zieleni. Rowerzyści będą poruszać się jednostronną dwukierunkową ścieżką o nawierzchni asfaltowej. Przy drodze zaplanowano blisko 150 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, a także zatokę postojową dla pojazdów wielkogabarytowych oraz zatoki autobusowe. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 18,7 mln złotych. Planowany termin zakończenia prac to 2024 rok.

 

 • 330309709_1694088364357861_7602075182919891115_n
 • 349036808_280170987695237_957286397009938679_n
 • 349828357_957922742201393_5548163589027197989_n
 • 349860406_574495844800961_2513994037834781262_n
 • 349895269_1786294315155300_8922405483978678839_n
 • 349958234_780780060315119_7028031761130647361_n
 • 350035589_242274228408586_9172797973622649031_n
 • 350163139_1299924810939597_7996256641450471352_n
 • 350232354_202659956002259_5959094852976279059_n
 • 350276066_178542595169226_7209120168247465452_n
 • 350354349_243851244957766_8751645031504973688_n
 • 350361351_238776872186705_3564292073409178816_n
 • 350387359_182073001153276_3171481350339168630_n
 • 350688512_573590221623830_7176540167498731563_n
 • 350694515_263670459512897_582331913188552610_n
 • 350694519_219616330929043_3841263083895693647_n
 • 350698903_1312416319684458_3210121453455562582_n
 • 350705379_6208532472567515_4847664811451758958_n
 • 350710152_1297887954468072_6495617645117028836_n
 • 350780778_938560823920565_503881201562379033_n

Zdjęcia: Urząd Miejski w Wieluniu

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny